Velkommen til gudsteneste!

På grunn av Covid19 er smittevern i fokus på alle arrangement.

Alle blir registrert når dei kjem. I tillegg er det førehandspåmelding til barnegruppene på sundagane.

Gudsteneste sundag 18. oktober kl 11.00
Takkegudsteneste med avslutning av bønne- og fasteveka. 

Intervju og mulighet for å dela vitnesbyrd.
Thore team leiar lovsangen.

Minikontakt (Opp til 6 år)
Påmelding for minikontakt. Her skal 1 forelder vera med barna, og både barn og vaksne må melda seg på. Oppmøte ved den brune døra i kjellaren, der barn og vaksne kan vaska hendene og gå rett inn på minikontakt-rommet.

K1 (1.-4.klasse)
Påmelding for K1. Her kan foreldre dessverre ikkje vera med, bortsett fra dei som er leiarar. Oppmøte ved loftstrappa utanfor hovudsalen. Her blir barna registrert, og kan vaska hendene oppe på loftet.


K2 (5.-8.klasse)
Påmelding for K2. Her kan foreldre heller ikkje vera med. Oppmøte ved den svarte døra i kjelleren, der barna kan vaska hendene innanfor. 

Kyrkjekaffi:
Vi ønsker at det skal vera koronafritt i Klepp frikyrkje. Så pass på å halda 1 meters avstand til alle (bortsett frå dei du bur i lag med), både før, under og etter gudstenesta.
Etterpå blir det kyrkjekaffi med med servering av kaffi og saft. Vi håper at du vil stoppa igjen for ein drøs!

 

Bønn på dagtid kl.10.00
Onsdag 28. oktober
Onsdag 11. november
Onsdag 25. november
Onsdag 09. desember
Alle er velkomne!

Fleire arrangement kan du finna i
Kalenderen vår 

Samlivsdrypp og talar i 2020
Lenke til publiserte talar

På Facebook har me ei eiga gruppe som heiter "Fellesskap i Klepp frikyrkje". Der er det mogleg å vera med, ha kontakt med folk og vera med i eit fellesskap. Følg oss på Facebooksida vår for oppdateringar
Lenke til Facebooksida

Har du behov for hjelp, eller ønsker du å hjelpa menneske med til dømes å handla, eller vil du vera ein telefonvenn?
Ta kontakt med administrasjonen i Klepp frikyrkje

Ønsker du å kobla deg på ei huskyrkje eller eit anna fellesskap på nett?
Ta kontakt med pastor Lars Kristian Heggebø

Velkommen til oss

Ei relevant og tydeleg kyrkje i Klepp, som set sitt preg på bygda og kommunen vår.

Meir om oss

Ny nettside

Klepp frikyrkje har nå fått ny nettside. Sida er framleis under oppbygging, så du kan i ein periode oppleve manglar og kanskje litt vanskar med å finne fram. Dersom du har tips og idear til kva som bør vere tilgjengeleg her, så ikkje nøl med å ta kontakt!

Trykk her for å sende mail

Powered by Cornerstone