KLEPP FRIKYRKJE ER IKKJE STENGT!!

Sjølv om korona-viruset har ført oss inn i ein unntakstilstand, har me verdens beste nyheiter om håp, og om ein Gud som alltid står fast sjølv om det stormer omkring. Derfor har me ikkje stengt, men me respekterar restriksjonane frå myndigheitane, og jobbar derfor på litt andre måtar enn normalt.

Dette er måtar du kan møte oss på i denne tida:

• Gudstenester og talar: Gudstenester blir lagt opp med eit eige opplegg her på nettsida.
Talane finn du her

 

• På Facebook har me ei eiga gruppe som heiter "Fellesskap i Klepp frikyrkje". Der er det mogleg å vere med, ha kontakt med folk og vere med i eit fellesskap. Følg oss på felles på Facebooksida vår for oppdateringar:
Trykk her

 

• Har du behov for hjelp, eller ønsker du å hjelpe menneske med til dømes å handle eller vere telefonven?
Ta kontakt med Wolfgang Lehmann

 

• Ønsker du å kople deg på ei huskyrkje eller eit anna fellesskap på nett?
Ta kontakt med Lars Kristian Heggebø

 

• Me kjem òg til å ha bønemøter på nett. Ta kontakt med oss for tidspunkt.

Velkommen til oss

Ei relevant og tydeleg kyrkje i Klepp, som set vårt preg på bygda og kommunen vår.

Meir om oss

Ny nettside

Klepp frikyrkje har nå fått ny nettside. Sida er framleis under oppbygging, så du kan i ein periode oppleve manglar og kanskje litt vanskar med å finne fram. Dersom du har tips og idear til kva som bør vere tilgjengeleg her, så ikkje nøl med å ta kontakt!

Trykk her for å sende mail

Powered by Cornerstone