Velkommen til gudsteneste hos oss!

Gudstenestene våre er ein stad der me møtes for å søka Gud saman. Her får me både høyra evangeliet, bli fornya, møta andre, og bli utrusta til teneste. Gjennom lovsong og bønn får vi svara på Guds kjærleik til oss. Etter gudtenestene er det alltid tid for kyrkjekaffi og ein god drøs.

Gjennom gudstenestene våre kan vi leva ut visjonen til Klepp frikyrkje: frelse, fornying, fellesskap. Gudstenesta er møtepunktet i veka, der me kjem saman både store og små. 

På gudstenestene våre vil du som regel treffa på folk i alle aldrar og med stor breidde både i nasjonalitet og bakgrunn. Gudstenestene kan vera forskjellige, men du vil alltid finna igjen lovsong, bønn, Guds ord, kollekt og forbønn for bygd, land og folk.

På ei vanleg gudsteneste vil du sjå at alle aldrar er saman i første del av gudstenesta. Deretter går barna til og med 8. klasse til sine eigne samlingar. Me kallar sundagsskulen vår Kontakt, og me har Minikontakt (førskulealder), K1 (1.-4. klasse) og K2 (5. klasse og oppover). Nokre sundagar har me òg ei eiga samling for ungdommar: K3.

Andre sundagar har me noko me kallar Alle-mann-alle-gudstenester. Då er det dei vaksne som går ut til sin "sundagsskule" når det blir tid for tale eller andakt. Tilslutt samles alle igjen til ei felles avslutning av gudstenesta.

Eit par gonger per semester har me også familiegudstenester. Då er det eit felles opplegg for alle aldersgrupper under heile gudstenesta.

Du vil òg kunne møte ulike uttrykk i musikk og lovsong på gudstenestene våre. Me har både vaksne, barn og ungdommar som har ansvar for dette ulike sundagar.

Ein gong i månaden deler me nattverd saman. Nattverden er ein invitasjon frå Jesus om å ha ein relasjon med Han, der du får ta imot Jesus på ein heilt konkret måte. Du er like velkommen på gudstenesta om du ønsker å delta på dette eller ikkje, og du kan kjenne deg heilt fri til å gå fram og ta imot brød og vin, eller å sitta igjen.

Gudstenestene våre startar alltid kl. 11.00. Då vil du møta nokon som står i døra og ønsker deg velkommen inn. Vi håper du vil føla deg velkommen og finn deg til rette hos oss – her er det plass for alle!

Powered by Cornerstone