Klepp frikyrkje > Ungdomsarbeid > Sentrum8. desember 2019
Facebook
Minimer


Text/HTML
Minimer
Sentrum er møteplass for ungdom fra 8. klasse annenhver torsdag (oddetall) kl. 19.30. Velkommen!


   |   
Copyright 2019 Frikirken