24. mai 2018
Markmøy og Smurde
Minimer

Markmøy er en jentegruppe og Smurde er en guttegruppe. Tilbudet er for ungdom i 10.klasse og oppover. Målsettingen for begge gruppene er den samme, nemlig å modne ungdommene til et mer levende, spennende og tettere forhold til Gud og til hverandre. Her tar vi for oss temaer knyttet opp til identitet og Bibel. Dette er ren disippeltrening. På Markmøy og Smurde er vi opptatt av at vi skal ha et trygt fellesskap der alle blir sett, hørt og tatt på alvor. Det blir alltid servert noe å spise. Vi treffes annenhver torsdag (partalls-uker). 

Markmøy møtes hos ungdomsarbeider Ingvild H. Olafsrud, Sporafjellsvegen 13, 4352 KLEPPE

Smurde møtes hos ungdomspastor Geir Erik Børresen, Lensmann Carlsens Veg 41, 4352 KLEPPE

    |   
Copyright 2018 Frikirken