24. mai 2018
M F X
Minimer

M-middag

F-for

X-ukjent antall ungdom

MFX er et lavterskeltilbud til ungdommene i Klepp der de inviteres hjem til familier der de får noe varmt å spise og godt felleskap. Her er målsettingene at ungdom og voksne skal knytte sterkere bånd, at ungdommene skal kunne ta med seg venner som ikke er kirkevandte og at ungdommene skal bli bedre kjent på tvers av gjengene de vanligvis er i. Her er det mindre undervisning og forkynnelse enn på de andre ungdomsaktivitetene i frikirka. 

Dette er et tilbud som gis en gang i semesteret. Melding sendes til Sentrumsungdommene når MFX nærmer seg. MFX er på søndagskvelder fra 19.00-21.00. 

   |   
Copyright 2018 Frikirken