Klepp frikyrkje > Ungdomsarbeid > Konf.arbeidet8. desember 2019
Konf. arbeidet
Minimer

Konfirmasjonsarbeidet i Klepp frikirke preges av dedikerte, unge og voksne ledere og mye sunn og fin kontakt mellom ledere og konfirmanter. Her samles konfirmanter fra alle frikirkene i distriktet til undervisning inspirert av Alpha for ungdom som gir grunnleggende trosopplæring. I tillegg legges det opp til rene sosiale kvelder der relasjon og vennskap er fokuset. 

Klepp frikirke sin styrke i arbeidet er muligheten for tette relasjoner mellom voksne og konfirmanter. God oppfølging er en klar målsetting selv etter endt konfirmasjon.

Neste års konfirmasjonsgudstjeneste (2020) blir i Frøyland og Orstad kyrkje søndag 26. april kl 11.00.

 
 


   |   
Copyright 2019 Frikirken