14. desember 2018
Innkalling til årsmøte 17. mars kl. 19.30
Minimer
Innkalling til årsmøte 17. mars kl. 19.30

Sakslista finn du her

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Val av møteleiar og referent

3. Godkjenning av årsmelding

4. Godkjenning av rekneskap 2017

5. Godkjenning av budsjett 2018

6. Val av revisorar

7. Menighetsweekend 2018

8. Eventuelt

Årsmelding og namnforslag til revisorar ligg i kyrkja.

Vel møtt i Jesu navn!

 

 

 

   |   
Copyright 2018 Frikirken