16. juli 2019
Innkalling til årsmøte 16. mars kl. 19.00
Minimer
Innkalling til årsmøte 16. mars kl. 19.00

Sakslista finn du her

Saksliste:

 

1:     Godkjenning av innkalling og saksliste

 

2:     Val av møteleiar og referent

 

3:     Godkjenning av årsmelding     

 

4:     Val av diakon

 

5:     Val av revisorar

 

6:     Val av regnskapsførar

 

7:     Samtale/tilbakemelding vedrørende visjonsarbeidet

 

8:     Eventuelt

 

 

Vel møtt i Jesu navn!

   |   
Copyright 2019 Frikirken