Gladmeldinger bygger relasjoner :-)8. desember 2019
Gladmeldinger bygger relasjoner :-)
Minimer
Gladmeldinger bygger relasjoner :-)

Vi trenger alle en gladmelding! Og det er dette Gud bestemte seg for å gi oss. Gratis. Uten at vi hadde fortjent denne.

Gladmeldinger bygger relasjoner. 😊

Som lærer i Oslo hadde jeg mange gode opplevelser. En av de beste fikk jeg det året vi bevisst brukte gladmeldinger.

Vi var fire lærere på teamet for 6. klasse på Stenbråten skole. Og rammen var enkel.

På begynnelsen av hver uke fikk tre elever i hver klasse en gladmelding med seg hjem. Uken i forveien hadde lærerne i de ulike fagene gitt poeng til de med best orden/innsats/positivitet i sine timer. Så la kontaktlæreren poengene sammen mot slutten av uken. På begynnelsen av påfølgende uke fikk så de tre elevene med flest poeng gladmeldinger med seg hjem.

Systemet fungerte svært bra. Det gikk sport i få gladmeldinger. Hvorfor? Fordi foreldrene på denne måten fikk anledning til å feire sine barn. Noen spiste ute, andre gikk på kino, andre igjen koste seg hjemme.

Systemet styrket relasjonen ikke bare mellom foreldre og barn, men også mellom lærere og elever. Elevene kom til skolen med store smil!

Vi trenger alle en gladmelding! Og det er dette Gud bestemte seg for å gi oss. Gratis. Uten at vi hadde fortjent denne. Fordi han ønsket å feire oss. Han ønsket å bygge den nære relasjonen til oss mennesker. Han ønsket å vise oss en kjærlighet av en annen verden. Gud var til og med villig til å gå i døden for oss mennesker, ved sin sønn Jesus. Det er derfor vi dyrker Jesus som en helt. Ja, som mer enn det.

Derfor er Klepp frikyrkje til på Klepp. Vår oppgave er egentlig bare én. Å bygge relasjoner.

Derfor er også temaet for høsten 2019 «Relasjoner».

1.      Vår relasjon til Gud.

2.      Våre relasjoner til mennesker vi møter i vår hverdag

3.      Våre relasjoner innad i fellesskapet.

Som menighet har vi også akkurat fått en annen gladmelding. Vi har nettopp avholdt et ekstraordinært menighetsmøte med valg av ny pastor. Som menighet gleder det oss å ønske Lars Kristian Heggebø velkommen som pastor i Klepp frikyrkje fra 1. oktober av!!

Hilser til slutt med noen ord fra Paulus brev til filipperne. Kap. 2.19-21 : «I Herren Jesus håper jeg at jeg snart kan sende Timoteus til dere, så også jeg kan få nytt mot av å høre hvordan det går med dere.  Jeg har ingen som ham, ingen som så oppriktig har omsorg for dere. For alle andre er opptatt av sitt eget og ikke av Jesu Kristi sak.»                                                                   Bibelselskapet 2011

Hva var så spesielt med Timoteus? Jo, han var ikke bare opptatt av seg og sitt. Men han brant for noe utenfor seg selv. For Jesus Kristus. Fordi han hadde den nære relasjonen til sin Far i himmelen. Fordi denne faren hadde gitt han alt. Derfor hadde Timoteus funnet livet med Gud som den saken som gav livet den dypeste mening.

Gud velsigne deg!

 

T. S. J.

 

   |   
Copyright 2019 Frikirken