Fellesskap8. desember 2019
Fellesskap
Minimer
Fellesskap

Alle trenger vi å gi og ta imot fellesskap.

Fellesskap

Kontakt mellom oss mennesker er ikke alltid like enkelt. Av og til treffer vi på folk på bussen, i butikken eller på foreldremøte som vi sier for oss selv er rare og forskjellige fra oss selv. De kunne vi aldri vært venner med tenker vi. Noen ganger blir vi tvunget til å samarbeide med folk som er veldig ulike oss, på skolen eller arbeidsplassen. Vi gjør vårt beste og finner som regel en måte å lande prosjektet på. Men hva med de vi er i familie med? Da skal vi både bruke masse tid sammen OG løse oppgaver for og med hverandre!

Romerbrevet kapittel 12 setter ord på noe av dette. I vers 10 kan vi lese "Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv." Hva kan vi si om forholdet vårt til de andre i menigheten? Er vi så glade i hverandre som Bibelen sier vi skal være?

Det er sikkert noen av oss i menigheten som du ikke er enig med alt i. Noen føler du sikkert er en helt annen type enn deg. Andre igjen har bråkete unger!

Da Jesus døde på korset brøt han ned alt som skilte oss fra Far i himmelen. "De som tok imot han ga Han rett til å bli Guds barn." Vi som tror på Ham er adoptert inn i den største familien som finnes! 

Vår Far vet at vi alle er forskjellige og har våre styrker og svakheter. Derfor utfordrer Han oss til å "elske hverandre inderlig som søsken."

Vær med og kjemp for fellesskapet! La ikke forskjellighet og misforståelser gjøre oss motløse. Vi kan ikke være med alle, men alle kan rekke ut en hånd til noen. 

Alle trenger vi å gi og ta imot fellesskap. Det betyr også at vi kan dele det vi har av gaver og egenskaper med andre og ta imot hjelp fra andre på de områdene vi er svakere på. Vi trenger hverandre!

Håvard Haus
 

   |   
Copyright 2019 Frikirken