Fornyelse8. desember 2019
Fornyelse
Minimer
Fornyelse

All fornying handler om Jesus.

Fornying

Hvor er jeg? Hva er mine behov? Hva er det jeg lengter etter? ……   Mer søvn? Mer tid til mine hobbyer? Mer tid til familien?...

Jesus sier: «Hva kan jeg gjøre for deg?» Jesus ser nemlig deg. Akkurat deg. Han er vanligvis ikke i en fysisk skikkelse, men er til stede med sin Ånd. En kjærlighetens skikkelse som jeg gang på gang opplever er nær når to eller tre er samlet i bønn til hans navn. Ikke nær på en måte så jeg kan ta på han. Men nær på en måte som rører ved mine tanker og følelser (vi snakker ikke her om “føleri”). Et nærvær som ofte er så konkret at jeg er sikker på at det er mer mellom himmel og jord, enn bare jord.

All fornying handler om Jesus. Det handler ikke om meg, eller deg. Det handler om Jesus. Og fordi det handler om Jesus, handler det akkurat om deg!!

Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. (Rom 12,2)

Som mennesker er vi forskjellige. Og vi henter også åndelig energi fra ulike steder. Gary Thomas skriver i sin bok “Sacred pathways” (hellige veier) om forskjellige kilder til ny inspirasjon og kraft i livet.  En åndelig vei er den måten vi mest naturlig får kontakt med Gud på og vokser åndelig.  Sju av de åtte veiene under er hentet fra hans materiale:

- Den intellektuelle veien – En henter åndelig påfyll ved å lese vitnesbyrd om troen. En prøver å sette seg inn i hvordan det er mulig å tro på en usynlig Gud.

- Den relasjonelle veien – En henter ny kraft til hverdagen i det kristne fellesskapet. Ved å leve og dele livet med andre som søker Gud.

- Tjenesteveien – Guds nærvær oppleves mest konkret når du hjelper andre eller tjener andre. Ved å gjøre Jesu gjerninger for han, fylles min indre energitank opp.

- Tilbedelsesveien – En av livets hemmeligheter. Ved å søke noe større enn meg selv blir jeg også større inni meg selv.

- Tungetaleveien - ja, du las riktig! For de som har denne gaven. Et englenes språk. Til stadig kraft.

- Handlingsveien - En har en målrettet iver og et sterkt driv for en visjon. Lidenskapen er å bygge menighet. En gjør alt en kan for å få frem potensialet Gud har lagt ned i andre mennesker.

- Den kontemplative veien – En finner Gud og opplever hans nærvær, i det stille.

- Skaperverk-veien – I naturen møter en Gud selv.

Jeg er helt sikker på at du har minst en av disse! Mange har oppdaget sin eller sine veier allerede. I så fall er utfordringen: Bruk bevisst dine sterke veier. Er du langt nede en dag henter du deg raskere opp ved å bruke dine egne åndelige kraftstasjoner. Andre har ikke oppdaget sine veier. Til deg er utfordringen: Gå gjerne på oppdagelsesreise!

Thomas Sjødin snakker i en av sine bøker om å finne den gode og riktige plassen for deg og ditt liv. Om å ta imot han og hans gaver. Han sier så treffende: «Når jeg finner min plass tar jeg ingen annens plass.»

Gud velsigne deg, og fylle deg opp!... Helt!

 

Torbjørn S. Jakobsen

 

   |   
Copyright 2019 Frikirken