Frelse8. desember 2019
Frelse
Minimer
Frelse

Mennesket. En historie om skapelse – fall – og gjenopprettelse.

Mennesket. En historie om skapelse – fall – og gjenopprettelse.

Vi mennesker er skapt til fellesskap med Gud og hverandre, og Adam og Eva levde bokstavelig i Paradis – Himmel på jord før de var ulydige mot Gud, brøt hans bud, og ble kastet ut av Paradis. Syndefallet forandret på alt for mennesket sin del. Relasjonen til Gud ble brutt. Død og sykdom ble en del av vår tilværelse. Den naturlige og sunne relasjonen Adam og Eva hadde før syndefallet ble forstyrret. Synden – problemet har siden fallet gått i arv hos alle mennesker, og vi klarer ikke selv å bli kvitt det.

Men det fins håp!

Gud er fortsatt likevel for oss, og ønsker å ha fellesskap med oss!

Han har skapt oss. Vi valgte han bort, men han har i sin nåde og kjærlighet valgt oss allikevel. Han kom i Jesus Kristus til jord for å frelse oss og gjenopprette det forholdet som var brutt.

Vi kan gjennom Jesus – Hans sønn igjen få del i den relasjonen Adam og Eva hadde i Paradis. I denne gjenopprettelsen får vi og tilbud om evig liv i relasjon med vår himmelske Far. Vi som tar i mot Jesus som vår frelser og Herre får og være med i nyskapelsen som en dag skal skje! Vi får være med når det nye paradis inntar den nye jord. Jorden skal igjen bli vertskap for Himmelens atmosfære – og det tapte Paradis blir igjen vårt!

For godt til å være sant? Ja egentlig, men det er sant!

Bibelen sier i Joh 3:16-17: For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, Den Enbårne, for at hver den som tror på Han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Han.

Klepp Frikyrkje består en gjeng med mennesker som har fått erfare at dette er sant! Jesus har gitt oss nytt liv og håp for fremtiden!

Jesus venter og på deg!

Tor Bjarte Berge

 

   |   
Copyright 2019 Frikirken