19. mars 2019
Connect
Minimer
Connect

"Ved han blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd... og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet." (Ef 4,16)

2018 ligger foran oss. Det er med forventning vi ser frem til et nytt år! Januar, februar og mars vil vi som menighet bruke tid for å finne den veien Gud har for vår menighet. Mye er allerede lagt i og med at vi ønsker å spisse visjonen vår som er; frelse – fornyelse – fellesskap.

Samtidig ønsker vi å trekke opp de store linjene for tiden fremover. Hva ønsker vi å se? Hvem skal vi nå? Hvordan skal dette se ut i praksis? Osv. Vi ønsker å bli mer målrettet i vårt arbeid og se vekst både i kvantitet og kvalitet.

Vi ønsker ikke å sette i gang mange prosjekter, men finne den beste veien for oss i en tid som denne. Vi ønsker at det vi gjør – gjør vi med kvalitet. Vi må stille spørsmålene; hvor har vi vært – hvor er vi nå – hvor skal vi?

For at dette skal lykkes må vi «connecte» oss. Vi må være påkoplet Gud, hans ledelse og kraft. Samtidig må vi vi være påkoplet hverandre for å kjenne at vi er sammen om oppdraget.

Et puslespill består av mange deler som hver for seg bare viser deler av et stort bilde. Men når bitene begynner å falle på plass og puslespillet er fullkomment danner det det store og ofte flotte bilde. Vi ønsker å se at vi som menighet kopler oss sammen som et puslespill for da og kunne se storheten i bildet av Jesus sin kropp i Klepp Frikirke.

Du og jeg er viktige brikker i dette puslespillet. Bildet er ikke fullkomment før vi er sammenkoplet. Vi kopler oss og på hverandre for sammen å være sterke. Enkeltvis så kan brikkene i puslespillet forsvinne, men når alle bitene er koplet sammen er puslespillet helere og sterkere.

La 2018 bli et år for connection. Sammen er vi sterke – sammen kan vi med Guds kraft innta det han har for oss og Klepp – sammen skal vi vokse opp til han som er hodet, Jesus Kristus.

Ef. 4:15-15: Sannheten tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til han som er hodet, Kristus. Ved han blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet.

   |   
Copyright 2019 Frikirken