24. mai 2018
Plug in - i Jesus og Den Hellige Ånd
Minimer
Plug in - i Jesus og Den Hellige Ånd

På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: «Den som tørster, skal komme til meg og drikke! (Joh 7,37)
 

”Plug in” i Jesus og Den Hellige Ånd

På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: «Den som tørster, skal komme til meg og drikke! (Joh 7,37)

Firmaet Coca Cola har mange fengende reklamer. En kristen mann, Paul Lee, hentet inspirasjon fra en av dem og laget plakaten ”Obey your thirst!” Adlyd din tørst! Og Paul kobler uttrykket ”Obey your thirst” til bibelteksten over. ”Den som tørster skal komme til meg og drikke.” Firmaet Coca Cola glemmer at menneskets tørst ikke bare er etter fysisk drikke. Men også etter ”noe mer”. Hva er dette ”noe mer” som mange mennesker leter etter hele livet? Er det penger, karriere og makt? Mange oppnår dette. Men det er ikke det de trodde det var. Å ha alt er ikke det samme som å ha alt. Mange leter i ulike religioner. Etter mening. De tror de finner den. Men nei.

Russeren Leo Tolstoj (1828-1910) kan stå som et eksempel. Han ble en verdenskjent forfatter allerede i midten av tjue-årene. (”Krig og fred” (1865-69) og ”Anna Karenina” (1877-78) Han ble styrtrik. Men han gikk konstant med en indre uro. Hva er meningen med alt? Han søker svar i drikke og jenter. Men nei. Han starter familie og får barn. Og han tror han omsider har funnet svaret. Meningen med livet. Han har en perfekt familie. Alle i familien er glad i sin far. Men på innsiden er han tom. En dag skal han reise fra dette livet tomhendt. Han kommer i en livskrise der han ikke orker å leve en dag til. Han leter desperat i religioner og ulike kirkesamfunn. Finnes det ”noe mer”? Og han finner svaret i sin barndomstro. Men han kjemper fortsatt. Helt til Gud en natt kommer til han i en drøm og sier: ”Ha blikket festet mot uendeligheten der oppe, mot himmelen, mot Gud!”

Han møtte den levende Gud. Og alt var forandret!

Torbjørn S. Jakobsen

   |   
Copyright 2018 Frikirken