24. mai 2018
Plug in - i Guds Ord
Minimer
Plug in - i Guds Ord

(Jesus sa:) «For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» (Joh 18,37)

”Plug in” i Guds Ord

«Du er altså konge?» sa Pilatus. «Du sier at jeg er konge», svarte Jesus. «For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» (Joh 18,37)

Denne uken er temaet ”troverdigheten av Guds Ord”. Kan vi stole på Bibelens overleveringer?

Vi går ikke dypt inn i emnet. Vi rører så vidt overflaten.

De eldste funn av nytestamentlige tekster er gjort på papyrus (P). Papyrus er laget av siv/strå som vokste ved Nilen. De egnet seg ypperlig til å skrive på.

I nærheten av Nilen, i ruiner av den gamle byen Oxyrhynchus, har de gjort de to eldste tekstfunn til NT. De kalles P52 og P90. De dateres tilbake til henholdsvis ca. år 125 e.Kr. og ca. år 175 e. Kr.

Manuskriptet P52 holdt på å bli glemt. Det var lite i størrelse, bare 9x6 cm. Etter funnene i Oxyrhynchus (1920) ble mange små tekster lagt i restekasser. Og så fraktet til Manchester i England. Der forskere gikk igjennom dem. I hele 13 år lå fragmentet uoppdaget i restekassen. Før tekstforsker Colin Roberts ikke trodde sine egne øyne.

Han gjenkjente teksten fra Johannes-evangeliet. Og fragmentet ble en internasjonal sensasjon. De hadde mest sannsynlig funnet et fragment som bare var ca. 20 år yngre enn det opprinnelige evangeliet. De fleste bibelforskere daterer Johannes-evangeliet til slutten av det første århundret.

Det mest oppbyggelige er likevel teksten begge funn inneholder deler av:

«Du er altså konge?» sa Pilatus. «Du sier at jeg er konge», svarte Jesus. «For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» (Joh 18,37)

Det er til å få frysninger av. De to eldste funn av nytestamentlige tekster har den samme teksten. Og hvilken tekst!

Et budskap til vår tid!

Torbjørn S. Jakobsen

   |   
Copyright 2018 Frikirken