Om oss8. desember 2019
Enter Title
Minimer

Om oss

 

Bruno Jakobsen, daværende pastor i Bryne frikyrkje, startet i 1989 en husgruppe på Bore og Sele som ble utgangspunktet for det som etter hvert ble Klepp frikyrkje.  I starten hadde en gudstjenestelige møter på bedehusene i området, og hadde et brennende ønske om at folk skulle bli frelst.  Visjonen Frelse - Fornyelse - Fellesskap kom til ganske tidlig. Ikke som kirkestruktur, men som verktøy for at mennesker skulle bli frelst. De som startet hadde ein reell nød for at mennesker i bygda skulle få et møte med Jesus, og dette skjedde i økende grad.

En flytta deretter til Jæren Folkehøgskule. Gudstjenestene hadde en klar profil, og en inviterte folk til et varmt fellesskap.  I denne fasen tok en kontakt med Runar Landro, som ble pastor frå 1997 til 2008.  Klepp frikyrkje ble formelt dannet 1.påskedag 1996.

Dei første fem-seks årene var samtlige som kom til i menigheten enten tilflyttere eller nyfrelste.  Etter dette kom flere til som hadde gått i andre fellesskap før.  Menigheten vokste særlig gjennom Alpha-kurs og målrettet evangelisering. Men i 2003 var kirkebygget for lite.  En begynte då å se på andre lokaler for gudstjeneste, og startet å ha gudstjenester på Klepp Rådhus.  Parallelt med dette valgte en å adoptere cell-clusters-congregation-tankegangen fra St Thomas' Church i Sheffield. En hadde allerede smågrupper (cells) og storfellesskapet (congregation), men mellomnivået clusters ble til forsamlinger. Denne modellen har en i dag i praksis gått bort fra, men denne måten tenke på lever videre og vi er åpne for den misjonale tenkningen som modellen er bærer av.

I 2008 tok Lars Magne Ropstad (fram til 2017), Ola Ohm (fram til 2013) og Geir Børresen over som pastorer, Geir som ungdomspastor. Tor Bjarte Berge blei ansatt som ny pastor i 2014. De siste årene har menigheten opplevd en særskilt tilvekst av folk fra andre land.  Særlig gjelder dette en stor filippinsk gruppe, som er kommet til gjennom en internasjonal huskirke som startet for noen år sida. Klepp frikyrkje er nå blitt 20 år, og har i dag blitt en menighet med stort spenn på mange nivå.  Vi har mange barnefamilier og stor bredde i nasjonalitet og bakgrunn. Vi ønsker å være en relevant og tydelig kirke i Klepp, og sette vårt preg på bygda og kommunen vår.    |   
Copyright 2019 Frikirken