Klepp frikyrkje > Barnearbeid > Søndagsskulen > K28. desember 2019
Enter Title
Minimer

Er søndagsskuletilbud til "between"-alderen 5.-7. klasse. Det er samling under gudstenester i frikyrkja som ikkje er tilrettelagt for aldersgruppa. Me deltar på første del av gudstjenesten før me går ned i kjellersalen. Det er andakt og aktivitetar/ leikar. Nokre gonger dreg me på tur. Velkommen!   |   
Copyright 2019 Frikirken