Klepp frikyrkje > Barnearbeid > Barnerådet8. desember 2019
Text/HTML
Minimer

Barnerådet er et organ i frikirka som har ansvar for å støtte barnearbeider og tenkte ut de store linjene for barnearbeidet i menigheten. Her er alle velkomne til å komme med innspill om ting de vil barnerådet skal ta opp!    |   
Copyright 2019 Frikirken